تصاویر دلخراش فوت هموطن هرمزگانی در زلزله بندرعباس / ۱۸+

ویدیویی از شهروند هرمزگانی که بر از افتادن تیر برق رویش در زلزله بندرعباس، جان خود را از دست داد را در ادامه ببینید.

۰ نظر