توزیع الکل با پارچ توسط نیروهای بسیج در اوایل کرونا!

روایت "قاسم حبیب زاده" معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین، درباره اقدامات بسیجیان در ایام شیوع کرونا را ببینید و بشنوید.

۰ نظر