کاخ سابق شاه در سد لتیان که محل تفریح آقازاده ها شده!

ویدئوی جالبی از کاخ سابق شاه در سد لتیان که با عنوان "منطقه نظامی" و "خطر انفجار مین" از مردم مخفی نگه داشته شده و محل تفریح آقازاده ها شده است!

۰ نظر