تلو تلو خوردنِ عجیبِ رئیس کمیسیون اروپا در نشست سران ناتو

ژان کلود یونکر در نشست سالانه ناتو حاضر شد در حالی که توان درست راه رفتن را نداشت.

۰ نظر