توضیحات عصبانی متهم پرونده ثامن الحجج درباره وثیقه مهران مدیری

متهم پرونده ثامن الحجج در خصوص وام میلیاردی که مهران مدیری دریافت کرده توضیح داد.

مهران مدیری
۰ نظر