چرا محصولات کشاورزی صادراتی برگشت می خورد

تغییر پروتکل های بهداشتی، عامل اصلی برگشت محصولات کشاورزی صادراتی شناخته شد.

۰ نظر