جزئیاتی کلیدی از اختصاص ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر کارت ملی

جواد، اوجی وزیر نفت گفت: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یکسال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. افراد می‌توانند از این بنزین استفاده کنند و یا از بخش اعتباری به صورت ریالی استفاده کنند.

در طرح جدید تخصیص سهمیه بنزین، برای خودرو‌های شخصی به تمام افراد ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

منبع: شبکه خبر

۰ نظر