حضور محمود احمدی نژاد در ترکیه با محافظان و تشریفات خاص

بیگی گفت: این سفر به دعوت دانشگاه بیلکنت استانبول انجام می‌شود و قرار است در این دانشگاه به رئیس جمهور اسبق ایران دکترای افتخاری اهدا شود."

۰ نظر