برف بازی یک پیرزن بی خیال که گوهر خیراندیش منتشر کرد

سلام عزیزانم شبتان خوش ...
لذت زندگی یعنی همین لحظه ها ...
خدایا از این لحظات شاد برای این مردم شریف که نماز شکر برای بارش باران ، برف و پر آب شدن رودخانه بجای می آورند رغم بزن .

۰ نظر