حذف وام ازدواج در بودجه سال آینده توسط دولت

قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است و اگر سندی دارد که خلاف این است ارائه کند.

۰ نظر