حرف های جالب سپنتا نیکنام برای اولین بار جلوی دوربین تلویزیون

سپنتا نیکنام برای اولین بار در تلویزیون مصاحبه کرد: ما استاد تبدیل تهدید به فرصت هستیم اما از فرصت خالی استفاده نمی کنیم.

۰ نظر