توصیه های شهرام جزایری به جوانان قبل از بازداشت

آخرین ویدیوهای منتشر شده از شهرام جزایری و توصیه های اقتصادی او به جوانان برای کسب درآمد در برنامه چالیشو

۰ نظر