تغییرات جدید و بی‌سابقه در کنکور سراسری

ایرنا: داوطلبان آزمون سراسری از ١۴٠٣ دو بار در سال کنکور می‌دهند و میتوانند از بین نتایج هر دو آنها، نتیجه بهتر را انتخاب کنند.

۰ نظر