تفاوت صدور کارت ملی در ایران و امارات!

در حالی که ما نه تنها بدنه کارت ملی رو وارد می کنیم بلکه یه روز کامل هم برای گرفتنش از کار و زندگی میفتیم، توجه شما رو به نحوه صدور کارت ملی با پهپاد در امارات جلب می کنم!!!

۰ نظر