حرکات رزمی جمشید هاشم پور 78 ساله سوژه داغ خبرنگاران شد

جمشید هاشم پور در حاشیه اکران مردمی فیلم روز ششم، چند ثانیه ای یاد فیلم های دهه شصت را زنده کرد.

۰ نظر