سوتی بزرگ از بی‌بی‌سی در اخبار زنده

اخبار بی بی سی به طور تصادفی در حین گزارش بیرون از استودیو به ناگهان به داخل سوئیچ کرده و معلوم شد مجری پاهایش را روی میز خبر لم داده است.

توئی پرس

۰ نظر