توضیحات جدید سخنگوی دولت در خصوص فیلتر اینستاگرام

سخنگوی دولت در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: به وعده‌مان در ایام انتخابات در خصوص عدم فیلترینگ اینستاگرام عمل کردیم، نهادهای امنیتی اینستاگرام را برای اقدامات تروریستی بستند، این که خلاف وعده نیست. منبع: دانشجو

۰ نظر