واکنش سخنگوی دولت به هو شدن یک دانشجو به علت تقدیر از دولت رئیسی؛

سخنگوی دولت به هو کردن تعدادی دانشجو هنگام تقدیر کردن یک دانشجو از دولت بابت کاهش مرگ و میر کرونا واکنش نشان داد. منبع: دانشجو

۰ نظر