حرف جنجالی حجت الاسلام زائری : عرق سگی فروشی داشتیم مساجد پررونق‌ تر بود

حجت الاسلام زائری: عرق سگی فروشی داشتیم مساجد پررونق‌ تر بود، اداره کشور با اداره مسجد فرق دارد.

۰ نظر