رقص شمشیر رونالدو با لباس محلی در عربستان

کریس رونالدو بازیکن النصر عربستان در کنار صعودی ها با شمشیر رقص جالبی انجام داد.

۰ نظر