معاینه و عیادت وزیر بهداشت از قربانی اسید پاشی تبریز

معاینه و عیادت دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی از معصومه جلیل پور بانوی تبریزی و قربانی اسید پاشی، در بیمارستان شهید مطهری تهران

وزیر بهداشت
۰ نظر