تکراری جدید از ریز علی خواجوی در زنجان

حسین علی مردانی که هنگام رفتن به محل کار خود با تخریب ریل مواجه شده بود، سرنشینان قطار را از خطر آگاه کرد و جانشان را نجات داد.

۰ نظر