دیپلماتی که با رفتارش در نشست کنفرانس اسلامی به سوژه فضای مجازی تبدیل شد

در روزهای اخیر کلیپی با عنوان "رفتار عجیب دیپلمات ایرانی در ترکیه" منتشر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، شخص مذکور عضو هیئت پاکستانی بوده است.

۰ نظر