مرگ بر آمریکا گفتن ظریف در دیدار با رهبری

دیدار مسئولین با رهبری

محمدجواد ظریف
۰ نظر