بزن بزن برای نماینده بوشهر در صحن علنی مجلس!

نماینده بوشهر سخنرانی دیروزش را با شعری آغاز کرد که همکارانش هم در خانه ملت با او همراهی کردند!

۰ نظر