رکورد جالب ترامپ در دست دادن به افراد!

دست دادن های ترامپ همیشه سوژه رسانه ها بده است اما او دیروز در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان آکادمی نیروی دریایی آمریکا به بیش از 1000 فارغ التحصیل این آکادمی دست داد.

۰ نظر