حرکات موزون معلولان موجب نگرانی شد!

حضور برخی بازیگران و خواننده‌ها در یک خیریه که با رقص بچه های معلول ذهنی همراه شده بود موجب برخی انتقادات شده است .

رقص بچه های معلول با آهنگ حامد همایون

حامد همایون
۰ نظر