تشنج عجیب آنگلا مرکل در مراسم رسمی

آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان در مراسم رسمت استقبال دچار تشنج شد

آلمان
۰ نظر