سوتی محمدجواد ظریف با عذرخواهی از نمایندگان همراه شد!

حضور محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس با حضور وزیر امور خارجه 

 

محمدجواد ظریف
۰ نظر