پاسخ وزیر بهداشت به عدم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان

سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در این ویدئو در خصوص عدم استفاده از کارت خوان در مطلب پزشکان پاسخ داده است.

وزیر بهداشت
۰ نظر