اولین اظهارنظر محمدرضا نعمت‌زاده پس از بازداشت دخترش شبنم!

 محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق در خصوص بازداشت دخترش توضیحاتی داد.

وزیر
۰ نظر