چرا باید ترامپ جالن بولتن را اخراج کند؟

یک روزنامه ی معروف آمریکایی به ماجرای برکناری جان بولتن از دولت ترامپ پرداخت. این که او خودش استعفا داده یا اخراج شده است؟

ترامپ
۰ نظر