روش ابداعی پزشکی که جان 10 درصد از مردم جهان را نجات می دهد

دیابت از نوع دوم یک تهدید کشنده برای ده درصد از مردم جهان به شمار می رود، حال یک پزشکی آمریکایی موفق به کشف روش درمان این بیماری شده است.

پزشک
۰ نظر