تصاویر لایو محمدرضا گلزار از کنسرت لس آنجلس

تصاویر لایو اینستاگرام محمدرضا گلزار از لس آنجلس نشان داد که کنسرت او پر از جمعیت بوده است.

۰ نظر