ترانه رسول الله با صدای شنیدنی سامی یوسف

کنسرت سامی یوسف و ترانه رسول الله که سامی یوسف در وصف پیامبر اسلام خوانده است.

۰ نظر