سیدمجید بنی فاطمه در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی

سیدمجید بنی فاطمه در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی روضه خوانی کرد. در زمان مداحی او فرزند حاج قاسم مدام برای پدرش اشک می ریخت.

۰ نظر