نفیسه روشن و مادرش در نجف ؛ حرم امیرالمومنین

نفیسه روشن نوشت :

الهی قربونت برم
مادر
مادر مهربون و فداکارم
.
خوشحالم که لذت بردی


قدر مادرهارو بدونیم


حرم امیرالمومنین
 

۰ نظر