دلتنگی مادر شهید گمنام از فراق فرزند شهیدش در تهران

مراسم تشییع پیکر پاک ۱۵۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران برگزار شد.

دیماه 1400

۰ نظر