اذان گفتن مصطفی راغب خواننده پاپ در افطاری رئیس جمهور رئیسی

مصطفی راغب، خواننده موسیقی پاپ در افطاری رئیسی با جمعی از هنرمندان اذان گفت.

راغب هم قاری قرآن بوده است و هم مداح.

۰ نظر