مجریان مشهور تلویزیون از عشقشان به امام رضا (ع) می گویند

زینب پورابراهیم نوشت :

سال ۱۴۰۰ سالی پر از فراز و فرود بود برای من
اما قشنگی عجیبش برای من ارتباطی بود که با امام رضا داشتم
سال ۱۴۰۰ خیلی وقتها ناخواسته اسم عزیزش روی زبانم اومد
خیلی وقتها ناخواسته قلبم با کرمش تکون خورد
و درنهایت آغاز اجرا از صحن انقلاب برای من بسیار مبارک بود
و چند بار تکرارشدنش بسیار میمون

۰ نظر