فیلمی از مراسم ظهر عاشورا در بین سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴

در مورد تاریخ فیلم با توجه به نوع پوشش افراد مشخص است که این فیلم بین سال‌های ۱۳۱۰ شمسی تا ۱۳۱۴ شمسی تهیه شده و این بدین جهت است که در فیلم مردان اکثرا با کلاه پهلوی دیده می‌شوند.

۰ نظر