اظهارات متفاوت یک روحانی درباره حجاب و امر به معروف

صحبت‌های یک روحانی درباره امر به معروف و حجاب را بببنید. اکبرنژاد در یک مصاحبه به تشریح رابطه حجاب با نحوه امر به معروف و نهی از منکر درست و صحیح پرداخت.

۰ نظر