تاثیر دعا بر زندگی + فیلم

یک کارشناس سبک زندگی ایرانی و اسلامی در ارتباط با تاثیر دعا بر زندگی، صحبت کرد.

عباس گوهری، کارشناس سبک زندگی ایرانی و اسلامی با حضور در برنامه ای تلویزیونی در ارتباط با آداب دعا کردن و تاثیر دعا بر زندگی، صحبت کرد.

در فیلم زیر، صحبت های این کارشناس را مشاهده می‌کنید.

۰ نظر