راه های استجابت دعا + فیلم

 یک کارشناس سبک زندگی ایرانی و اسلامی در ارتباط با راه‌ های استجابت دعا، صحبت کرد.

عباس گوهری، کارشناس سبک زندگی ایرانی و اسلامی با حضور در برنامه ای تلویزیونی در ارتباط با راه های استجابت دعا، صحبت کرد. در فیلم زیر، صحبت های این کارشناس را مشاهده می‌کنید.

۰ نظر