بهترین زمان برای دعا کردن چه موقع است؟

دعا کردن برای برآورده شدن حاجات نیز مانند امور دیگر آداب و رسوم خاص خود را دارد که در صورت رعایت، اثرگذارتر خواهد بود.

برخی اوقات انسان از برآورده نشدن حاجات و بی اثر شدن دعاهایش کلافه می شود و لب به گلایه باز می کند. این موضوع می تواند از علل گوناگونی سرچشمه بگیرد که البته رعایت آداب مخصوص در این زمینه نیز یکی از عواملی است که تاثیر فراوان در نتیجه دعاهایمان دارد.

حجت الاسلام والمسلمین بهشتی با بیان حدیثی در این مورد، به دعا کردن در زمان خاصی اشاره می کند که خداوند دو فرشته را به سوی انسان می فرستد.

یکی از فرشته ها سمت راست بنده پرودگار و دیگری در سمت چپ می نشینند تا خواسته او را نزد خالقش ببرند و اگر در آن وقت ،انسان چیزی نگوید،فرشتگان نیز دست خالی به سوی خدا پرواز می کنند.

قطعا این پرسش برایتان پیش خواهد آمد که آن زمان خاص و مناسب برای بیان حاجات چه وقت است؟در فیلم زیر پاسخ سوال خود را خواهید شنید.

۰ نظر