سوگواری با زبان دانمارکی در مسجد امام علی (ع)

عزاداری مسلمانان دانمارک در ایام محرم در مسجد امام علی (ع) کپنهاگن را در این ویدئو ببینید

محرم
۰ نظر