مداحی شرکت کننده برنامه عصر جدید علیخانی در مراسم عزاداری امام حسین(ع)!

امیرذ علی پرورش زاده شرکت کننده مسابقه تلویزیونی عصر جدید در مراسم عزاداری امام حسین(ع) مداحی کرد.

مداحی
۰ نظر