دکنر میرسیدی گزارشگر تلویزیون از دکترحریرچی کرونا گرفته است؟

دکتر میرسیدی گزارشگر و مجری تلویزیون که شب گذشته با ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت گفت و گوی ویژه خبری را برگزار کرده بودند برای تست کرونا به بیمارستان مراجعه می کند تا ببینید آیا کرونا دارد یا خیر ؟

۰ نظر