تجمع در پلیس راه رشت و ممانعت از تردد خودروهای غیرپلاک بومی

گروهی از جوان ها با تجمع در پلیس راه رشت مانع از تردد خودروهای غیرپلاک بومی شدند.

۰ نظر