بعض و گریه کادر درمانی بیماران کرونایی ، بیمارستانی در مشهد

کوروش سلیمانی نوشت :

مهمترین و بهترین کاری ست که می توانیم انجام دهیم، کمک شان کنیم ... شاید انشاالله به زودی بار بیمارستان ها کم شود و این عزیزان نفس راحتی بتوانند بکشند ... پس در خانه بمانیم

۰ نظر